Privacyverklaring NIP voor Remvooradvies


Remvooradvies hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Remvooradvies richt zich voornamelijk op korte individuele psychologische begeleiding in het kader van de hartrevalidatie. Er is geen behandelcontext. Papieren dossieropbouw wordt gedurende deze begeleiding bewaard. Indien er sprake is van een langdurig begeleiding en/of behandelingstraject worden papieren dossiers twee jaar en digitale dossiers 10 jaar bewaard.

Uw rechten
U hebt als cliƫnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Als psychologen hebben wij een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
   

RemVoorAdvies

Drs H.J.P. Negenman
Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg
GZ psycholoog
Zuiderhout 105
1695 AV  Blokker

Telefoon: 0229-505821 / 06-14548953
E-mail:    remvooradvies@gmail.com
Website: www.remvooradvies.nlBIG-nummer: 19008841125
AGB code: 9455737
Gironummer: 4195279 t.n.v. H.J.P. Negenman
KvK: 37146385

Remon Negenman is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), GZ-psycholoog, Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.