Veranderen door leren


Veranderen is leren. Leren kan zowel bewust of onbewust plaatsvinden. Bij bewust leren is er sprake van planmatig gedrag. Er kan een plan worden gemaakt, maar wordt het ook uitgevoerd? Het hebben van een voornemen is een belangrijke factor om te veranderen. Hoe sterker dit aanwezig is, hoe groter de kans dat u het plan gaat uitvoeren.

Het voornemen is onder invloed van:

a. Houding en gedachten over het gedrag
b. Sociale ondersteuning
c. Gevoel van persoonlijke effectiviteit

Een voorbeeld om het te verduidelijken.

U krijgt kans op een promotie maar wel op een andere vestiging in een andere plaats. U ziet als voordeel dat u een hogere positie krijgt binnen het bedrijf, meer gaat verdienen en een hoger aanzien gaat krijgen. Maar u ziet ook de nadelen: een verhuizing, uw huis verkopen terwijl het op de huizenmarkt slecht gaat en een andere school voor de kinderen. Uw echtgenoot is niet echt blij; hij moet ook verhuizen, zal moeten uitkijken naar een andere baan en mogelijk ziet hij u minder vanwege meer vergadering e.d. De kinderen zien het wel zitten om te verhuizen en om naar een andere school te gaan. Uw beste vriendin vindt het geen succes; ze kan nu geregeld even langskomen en dat gaat straks niet meer. Zelf begint u te twijfelen; kan ik de verantwoording wel aan. En hoe ik om ga met de hoge werkdruk. Aarzeling en twijfel temperen het aanvankelijke enthousiasme. Het wordt moeilijk voor u om van de nieuwe baan een succes te maken.

Let wel; hoe groter de bereidheid (motivatie), hoe groter de kans op verandering en dat deze met succes wordt uitgevoerd.

Remon Negenman is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), GZ-psycholoog, Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.