Het verloop


Er zijn 5 stadia te onderscheiden in het verloop van een verandering.


In het kort:

In het eerste stadium wordt nog helemaal geen verandering overwogen. Er is op kort termijn geen bereidheid om iets te doen. Er is geen sprake van een bewust probleem. Er is geen intentie om te veranderen.

In de tweede fase wordt veranderen op langer termijn overwogen. Er is een besef dat er een probleem is en er wordt nagedacht over een aanpak en oplossing. Volledige actiebereidheid is er niet. Er wordt gewikt en gewogen. In de derde fase wordt verandering op kort termijn overwogen. Kleine stapjes worden of zijn soms al gezet.

In de derde fase wordt verandering op kort termijn overwogen. Kleine stapjes worden of zijn soms al gezet.                   

In de vierde fase wordt overgegaan tot gericht handelen. Het gedrag wordt doelbewust aangepakt. Er wordt tijd en energie in gestoken. Het gedrag wordt een tijd volgehouden maar het doel is niet bereikt.

De laatste fase is een handhaving van het vierde stadium en geprobeerd wordt om niet terug te vallen. Het is een moeilijke fase. Er moet steeds hard gewerkt worden om de verandering vast te houden.

Remon Negenman is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), GZ-psycholoog, Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.